Posts volgens Categorie: Voetbalgerelateerde Encefalopathie

  • februari 7, 2023

Kan het koppen van voetbalballen leiden tot encefalopathie?

Kan het koppen van voetbalballen leiden tot encefalopathie?

Kan het koppen van voetbalballen leiden tot encefalopathie? Dit artikel bespreekt de mogelijkheid dat het koppen van voetbalballen een neurologische aandoening genaamd encefalopathie kan veroorzaken. Een onderzoek dat in 2017 werd gepubliceerd, onthulde dat spelers die vaker koppen ervaren een verhoogd risico hebben op neurologische problemen. Het onderzoek geeft aan dat er nog meer onderzoek nodig is om de aandoening te verklaren en te bevestigen. Er is ook aangetoond dat kinderen die op jonge leeftijd voetballen vaker encefalopathie ontwikkelen. Er moet dus extra voorzichtigheid worden betracht bij het spelen van voetbal om schade aan de hersenen te voorkomen.